Nyinstallation & reparation av pumpar

Pumpspecialisten i Sverige AB

Pumpspecialisten i Sverige AB är ett enmansföretag som drivs av PumpLeffe.

Företaget erbjuder nyförsäljning, service och reparationer av alla på marknaden förekommande fabrikat av pumpar och tillbehör.

PumpLeffe hjälper dig med:

  • Sänkpump i borrhål för vatten
  • Grundvattenpumpar
  • Avloppspumpar
  • Dricksvattenpumpar
  • m.m.

PumpLeffe har sitt säte i Uppsala och vänder sig till privatpersoner och kommuner i Uppland, södra Dalarna och södra Gästrikland. I företaget finns mer än 35 års erfarenhet av nyinstallation och service.

Stenspräckning

Förutom pumpar erbjuder PumpLeffe även hjälp med stenspräckning med Power Tools Stenspräckning.

Det är många gånger ett bättre alternativ än sprängning i känsliga områden såsom i tätbebyggt område, nära husgrunder, vattenledningar och kablar.

Förbränningstoaletter

Pumpspecialisten i Sverige AB är återförsäljare av förbränningstoaletter från Cinderella. Toaletten passar utmärkt i fritidshus och sommarstugan. Finns i modellerna Classic, Gas och Comfort. Läs mer om Cinderella fritidstoa på www.fritidstoa.se